Văn minh và quyền riêng tư

Cho phép mình nói tiếp câu chuyện mà hôm nay mình vẫn thấy còn có điều phải nói như một bài học sống động... Khi các đồng đội của Eriksen vây quanh anh, họ không chỉ giữ không gian cho đội cấp cứu làm việc mà còn thể hiện sự văn minh khi bảo vệ... Continue Reading →

Các em đã làm hết sức

Các em quá quả cảm. Ý chí và thể lực, chiến thuật đều tuyệt vời. Thua trên thế thắng, trong sự tự hào và kính phục của mọi người dân Việt . À, còn vận nước và thế nước đang…thế nào nhỉ? Đang thế nào là tại họ tự nói thế thôi, chứ có phải... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑